Datum objave: 07. 12. 2009.

Nova studija u kojoj je sudjelovalo 318 starijih osoba prosječne dobi 73.5 godina povezuje deficit vitamina D s povećanim rizikom od demencije, Alzheimerove bolesti i moždanog udara.

Naime, analiza statusa vitamina D ukazala je na veću stopu demencije iz bilo kojeg razloga u ispitanika čija je razina vitamina D bila niža od optimalne. Slična je veza utvrđena i za rizik od Alzheimerove bolesti, ali i moždanog udara.

Autori studije vjeruju da vitamin D ima protektivan učinak na vaskularni sustav, zbog čega ističu da bi osobe poznije dobi mogle profitirati uzimanjem vitamina D u obliku dodataka prehrani.

Izvor: Neurology

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: dodaci prehrani,

Komentari