Vitaminoteka

Datum objave: 21. 10. 2015.

U novoj studiji objavljenoj u časopisu American Journal of Clinical Nutrition, primijećeno je da osobe s metaboličkim sindromom slabije apsorbiraju vitamin E, a potvrđene su i prijašnje pretpostavke da mlijeko može potaknuti njegovu apsorpciju.

U studiji je sudjelovalo ukupno 20 odraslih ispitanika – desetero zdravih i desetero s metaboličkim sindromom, a primarni cilj istraživanja je bio ispitati kako udio mliječne masti u mlijeku utječe na apsorpciju vitamina E. Inače, ovaj vitamin pripada skupini tzv. vitamina topljivih u mastima te je primijećeno da mlijeko poboljšava njegovu apsorpciju bez obzira na sadržaj masti.

Unatoč tome, ispitanici s metaboličkim sindromom pokazali su znatno nižu apsorpciju vitamina E u usporedbi sa zdravim ispitanicima. Stoga su autori zaključili kako rezultati upućuju na potencijalne povećane potrebe za ovim vitaminom kod metaboličkog sindroma. Smatraju da je uzrok navedenom povećana razina upalnih reakcija i oksidativnog stresa koji mogu utjecati na slabiju apsorpciju u tankom crijevu i promjene u metabolizmu vitamina E.

Dodatno, napomenuli su i da je bez obzira na zdravstveni status, dodatke vitamina E uputno uzeti s čašom mlijeka.

Pošalji prijatelju na email

Komentari