Magdalena Klepo

Datum objave: 18. 04. 2024.

Predijabetes je zdravstveno stanje u kojem je koncentracija glukoze u krvi povišena, ali ispod vrijednosti za dijagnozu šećerne bolesti.

Kod zdravih ljudi gušterača proizvodi inzulin, hormon koji potiče ulazak glukoze iz krvi u stanice gdje se koristi kao energija.

Međutim, u fazi predijabetesa stanice ne reagiraju adekvatno na inzulin uslijed čega gušterača proizvodi još više inzulina kako bi potaknula stanice na reakciju. Posljedično, dolazi do preopterećenja gušterače, dok razine glukoze u krvi rastu. Važno je istaknuti da ukoliko se predijabetes pravovremeno otkrije, uz promjene životnih navika moguće je odgoditi te u potpunosti spriječiti razvoj šećerne bolesti. Prevencija prelaska predijabetesa u šećernu bolest temelji se na postizanju i održavanju adekvatne tjelesne mase, uravnoteženoj i raznolikoj prehrani, redovitoj tjelesnoj aktivnosti, prestanku pušenja te pridržavanju farmakološke terapije.

Nedavno provedeno istraživanje ukazuje da uključivanje cimeta u svakodnevnu prehranu može biti vrlo korisno za naše zdravlje, osobito kod povišenih razina glukoze. Učinak cimeta može se pripisati  njegovim spojevima i visokim sadržajem polifenola, uključujući cinemaldehid, proantocijanidine, kumarin, katehine, transcimetnu kiselinu i flavone. Polifenoli poboljšavaju osjetljivost na inzulin aktivirajući inzulinske receptore preko nekoliko mehanizama. Cilj nedavno provedene randomizirane, dvostruko slijepe, placebom kontrolirane studije bio je istražiti učinak dodatnog dnevnog unosa cimeta na koncentracije glukoze u krvi kod odraslih osoba s pretilošću i preddijabetesom.

Studija je uključila 18 ispitanika, od čega 72 % žena s dijagnozom preddijabetesa i indeksom tjelesne mase (ITM) između 25 i 40 kg/m2. Sudionici su započeli s dvotjednom uvodnom fazom u kojoj su konzumirali tzv. „bež dijetu“ s niskim sadržajem polifenola. Dijeta se temeljila na namirnicama bogatim jednostavnim ugljikohidratima, bez cimeta ili proizvoda koji ga sadrže. Nakon dva tjedna sudionici nasumično su raspoređeni u intervencijsku skupinu koja je primala dodatke cimeta (16 kapsula, 4 g/dan) ili kontrolnu skupinu koja je primala placebo, tijekom četiri tjedna. Nakon dvotjedne faze ispiranja, sudionici su prešli na drugu intervencijsku fazu tijekom iduća četiri tjedna.

Sudionici su sudjelovali u testu oralne tolerancije glukoze (OGTT) četiri puta tijekom trajanja studije. Nakon razdoblja gladovanja od 8 do 12 sati, ispitanicima su prikupljeni uzorci krvi natašte. Ispitanici su zatim unijeli 75 g glukoze unutar pet minuta te osam kapsula (2 g) cimeta ili placeba. Uzorci krvi uzimani su svakih trideset minuta tijekom tri sata.

Istraživači su mjerili koncentracije glukoze, inzulina, C-peptida, glukagona, inzulinotropnog polipeptida ovisnog o glukozi (GIP), glukagonu sličnog peptida 1 i triglicerida. Također je zabilježena tjelesna masa, sastav tijela i mjere krvnog tlaka.

Uočeno je da je dodatak cimeta u dozi od četiri grama dnevno snizio koncentraciju glukoze u krvi tijekom kontinuiranog praćenja glukoze, u odnosu na placebo. Zabilježeno je da su se koncentracije triglicerida smanjile kao odgovor na OGTT nakon dodatnog unosa cimeta te da su u usporedbi s placebom koncentracije glukagona nakon intervencije bile značajno niže.

Znanstvenici zaključuju da dodatak cimeta može doprinijeti boljoj kontroli glukoze kod osoba s pretilošću i predijabetesom. Također ističu potrebu za daljnjim istraživanjima kako bi se potvrdili dobiveni rezultati i razumjeli mehanizmi djelovanja cimeta na metabolizam glukoze.

Izvor: The American Journal of Clinical Nutrition

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: cimet, predijabetes, regulacija glukoze,

Komentari