Početna Impressum

Impressum

Stručni tim tvrtke Vitaminoteka svakodnevno prikuplja, obrađuje i plasira nove informacije i spoznaje, a Vitamini.hr predstavlja središnju referentnu digitalnu platformu u segmentu prehrane, zdravlja i nutricionizma.

Portal Vitamini.hr podastire dnevne stručne informacije o dodacima prehrani, sastojcima hrane, znanosti o prehrani, zakonodavstvu u tom sektoru te zdravstvenoj ispravnosti i tržištu industrije hrane, pića i dodataka prehrani.

Glavna i odgovorna urednica:
Dr.sc. Darija Vranešić Bender, dipl.ing.bioteh.

Izvršna urednica:
Sandra Krstev Barać, mag. nutricionizma

Stručni suradnici:
Mirja Zupčić, dipl.ing. nutricionist
Tena Škunca, mag.nutr.
Petra Pejnović. mag.nutr.
Maja Biličić, univ.bacc.philol.angl.
Iva Jirka Alebić, dipl.ing. bioteh.
Josip Rešetar

Product manager:
Jasna Jasper, novi mediji i multimedijski projekti

Programiranje i dizajn:
Marker d.o.o. & Studio 2m d.o.o.

ISSN: 1333-9931

 

Pošalji prijatelju na email