Vitaminoteka

Datum objave: 23. 10. 2013.

Kanadska studija proučavala je učinak uzimanja dodataka prehrani u obliku željeza u djece niskog ili srednjeg ekonomskog statusa s dokazanim deficitom željeza u organizmu.

Naime, smatra se da 25 % osnovnoškolaca pati od deficita željeza koja utječe na kognitivne sposobnosti i fizički razvoj djeteta. Studija je temeljila rezultate na analizi 32 studije odnosno 7089 djece.

Rezultati su pokazali da su anemična djeca koja su uzimala dodatke prehrani imala poboljšane kognitivne sposobnosti u odnosu na djecu koja nisu uzimala željezo. Nadalje, imala su viši kvocijent inteligencije, bila su viša te imala adekvatnu tjelesnu masu za svoju dobu.

Autori studije su naglasili kako se uzimanjem dodataka prehrani u obliku željeza u anemične djece poboljšava kognitivna sposobnost te može imati pozitivan utjecaj na adekvatan razvoj djeteta za određenu dob, no, potencijalni negativan utjecaj uzimanja željeza u osnovnoškolaca je potrebno dalje istražiti.

Studija je objavljena u časopisu Canadian Medical Association Journal.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: dodaci prehrani, Zdravlje djece, željezo,

Komentari