Maja Biličić

Datum objave: 21. 03. 2018.

Novo veliko istraživanje pokazalo je da je prehrana bogata voćem i povrćem prihvatljivija za očuvanje okoliša od prehrane bogate namirnicama životinjskog porijekla.

Mnoge organizacije zagovaraju prijelaz na održiv oblik prehrane koja bi smanjila konzumaciju hrane životinjskog porijekla te istovremeno umanjila i utjecaj tih proizvoda na okoliš. Naime, namirnice životinjskog porijekla zahtijevaju mnogo energije za proizvodnju, a farme na kojima se životinje uzgajaju emitiraju visoku razinu stakleničkih plinova.

Upravo se zato organska agrikultura smatra ekološki prihvatljivijom od većine modernih tehnoloških postupaka proizvodnje hrane. Međutim, na održivi razvoj ne utječe samo način proizvodnje hrane, već i izbor hrane.

U svrhu istraživanja znanstvenici su od 34 tisuće odraslih ispitanika prikupili podatke o konzumaciji hrane, uključujući i organsku hranu. Upitnikom su procijenili njihovu sklonost hrani biljnog ili hrani životinjskog porijekla. Istovremeno su procijenili i utjecaj emisije stakleničkih plinova i potrošnje energije na okoliš.

Dobiveni podaci pokazali su da na okoliš uvelike utječe oblik prehrane i način proizvodnje pojedine vrste hrane, te da prehrana biljnog porijekla znatno smanjuje emisiju stakleničkih plinova, osobito ako je riječ o organskoj biljnoj hrani.

Potrebna su daljnja istraživanja koja će potvrditi dobivene rezultate i pomoći znanstvenicima shvatiti kako proizvodnja hrane utječe na održivi razvoj.

Izvor: Frontiers in Nutrition

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: Hrana, organsko, povrće, voće,

Komentari