Ela Lučić

Datum objave: 06. 05. 2020.

Unos zelenog čaja može pomoći u supresiji imunosnog odgovora koji uzrokuje alergije, pokazali su rezultati novog japanskog istraživanja na miševima.

Posljednjih se godina u svijetu bilježi porast broja osoba koje pate od alergija, a smatra se kako su one uzrokovane kombinacijom genetskih i okolišnih čimbenika te načinom života pojedinca. Aktivacija Th2 stanica i regulacija Treg stanica uključene su u patogenezu alergijskih reakcija. 

Alergija se definira kao pretjerani imunosni odgovor na specifični antigen iz okoliša koji opća populacija normalno podnosi. Smatra se da Th2 stanice igraju ključnu ulogu u nastanku alergijskih reakcija, s obzirom na to da ova vrsta stanica proizvodi proupalne citokine interleukine te inducira diferencijaciju B-stanica u plazma stanice. Stoga su znanstvenici pretpostavili da oralna primjena bakterijskog soja Flavonifractor plautii, koji je inače prisutan u mikrobioti crijeva, može inhibirati Th2 stanice u imunosnom odgovoru ugradnjom u mezenterične limfne čvorove ili induciranjem promjena u mikrobioti crijeva.

Flavonifractor plautii je soj bakterija iz reda Clostridia, za koje je poznato da djeluju na imunosni sustav, vidljivo inhibirajući upalu. Neki sojevi iz reda Clostridia pokazali su i utjecaj na smanjenje krvnoga tlaka, a za pojedine je poznato da obitavaju u crijevima osoba normalne tjelesne mase, ali ne i kod pretilih, što otvara mogućnost njihovog korištenja u svrhu regulacije tjelesne mase. Nadalje, Flavonifractor plautii sudjeluje u metabolizmu katehina u crijevima, antioksidansa koji se nalazi u raznim namirnicama, uključujući zeleni čaj. Iz tog razloga, tim znanstvenika proučavao je utjecaj zelenog čaja na imunosni odgovor kod alergija na hranu.

Miševi s osjetljivošću na protein ovalbumin nasumično su raspoređeni u tri skupine: u prvu skupinu svrstani su miševi bez osjetljivosti na ovalbumin, u drugoj skupini bili su miševi s osjetljivošću na ovalbumin te im se oralno davala fiziološka otopina fosfatnog pufera, a treća skupina obuhvaćala je miševe osjetljive na ovalbumin te su oralno dobivali bakterijski soj Flavonifractor plautii. Kroz višestruka ispitivanja, znanstvenici su mjerili kako je populacija različitih stanica varirala između različitih skupina nakon primjene bakterijskog soja Flavonifractor plautii.

Također, zaključili su da konzumacija zelenog čaja povećava obilje navedenog bakterijskog soja koji suzbija imunosni odgovor posredovan Th2 stanicama. 

Dobiveni rezultati ukazuju na to da se bakterijski soj Flavonifractor plautii može koristiti kao probiotik u liječenju alergije. Međutim, u drugim radovima pokazao se kao mogući uzročnik akutnog kolecistitisa u bolesnika s infekcijom krvotoka. Naravno, potrebne su daljnje studije kojima će se ispitati sigurnost ovog bakterijskog soja prije nego što se može početi primjenjivati kao probiotiku svrhu liječenja alergije. 

Izvor: Frontiers in Immunology

Pošalji prijatelju na email

Komentari