Magdalena Klepo

Datum objave: 10. 01. 2024.

Pretilost je svjetski zdravstveni problem povezan s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i šećerne bolesti. Umjereno smanjenje unosa kalorija (engl. caloric restriction, CR) učinkovita je strategija u smanjenju tjelesne mase i rizika od razvoja kroničnih bolesti. Budući da je restrikcija kalorija teško održiva, postoji povećan interes za identifikacijom novih CR mimetika, koji oponašaju metaboličke i fiziološke dobrobiti CR, bez potrebe za smanjenjem unosa hrane.

Manoheptuloza (MH) je monosaharid koji se prirodno nalazi u nezrelom avokadu. Istraživači predlažu MH kao CR mimetik budući da istraživanja ukazuju da dodatni unos MH može produljiti srednji i maksimalni životni vijek vinskih mušica. Podaci studije provedene na psima sugeriraju da je unos MH u dozi od 2-20 mg/kg utjecao na smanjenje razine inzulina natašte. Dosadašnje studije na ljudima koje istražuju učinak dodatnog unosa MH izuzetno su ograničene. Stoga je cilj nedavno provedene studije bio istražiti učinke dodatka prehrani od nezrelog avokada na toleranciju glukoze i kardiometaboličke čimbenike rizika kod odraslih osoba s pretilošću bez šećerne bolesti.

Studija je koristila dvostruko slijepo, randomizirano kontrolirano istraživanje, uključujući 60 sudionika, nasumično raspoređenih u dvije skupine. Intervencijska skupina primala je dodatak ekstrakta nezrelog avokada dok je kontrolna skupina primala obrok napravljen od kukuruzne krupice. Istraživači su koristili avokado sorte Hass koji je dobiven iz australskih usjeva. Meso i kora avokada usitnjeni su u dezintegratoru nakon čega su prebačeni u stroj za sušenje. Na temelju izračuna iz prethodnih studija, ciljna doza dodatka iznosila je 2 mg/kg MH. Istraživanje je uključivalo 1-tjedno osnovno praćenje i 12-tjednu intervenciju.

Primarna mjera ishoda studije, promjena površine glukoze ispod krivulje (AUC) kao odgovor na test tolerancije glukoze (OGTT) od 75 grama nije se razlikovala između skupina. Međutim, nakon prilagodbe za promjenu tjelesne mase, analiza podskupina pokazala je smanjeni AUC inzulina, pružajući preliminarne dokaze u skladu sa ostalim studijama da je dodatak MH smanjio potrebe za inzulinom kod osoba s visokim rizikom od kardiometaboličkih bolesti.

Znanstvenici zaključuju da iako dnevna konzumacija ekstrakta nezrelog avokada tijekom 12 tjedana nije promijenila toleranciju glukoze kod pretilih osoba bez šećerne bolesti, ipak je u cijeloj intervencijskoj skupini uočeno smanjenje AUC inzulina. Međutim, potrebne su veće i dugoročnije studije koje bi uključivale različite populacije i doze MH kako bi se potvrdili uočeni preliminarni rezultati.

Izvor: Nutrients

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: avokado, glukoza, ogtt,

Komentari