Ružica Vukadin

Datum objave: 24. 05. 2022.

Prema novom istraživanju, razine vitamina D su u korelaciji s razinama vitamina B12 i folata.

Iako su vitamini potrebni u malim količinama, njihova uloga u održavanju zdravlja jako je važna, stoga njihov nedostatak može dovesti do narušavanja metabolizma, ali i narušavanja razina ostalih vitamina. Jedna takva poveznica bila je tema ovog istraživanja. Naime, manjak vitamina D može smanjiti apsorpciju B12 i folata putem receptora pa je cilj ovog istraživanja bio procijeniti povezanost razine vitamina D s razinama vitamina B12 i folata u djece.

U istraživanju je sudjelovalo 7181 djece, kojima su istodobno mjerene i analizirane razine vitamina D, vitamina B12 i folata. Prosječna dob djece bila je 10,1 ± 5,2 godine. Od ukupnog broja djece 56,4% su bile djevojčice, a 43,6% dječaci. Djeca su bila raspoređena u jednu od četiri skupine ovisno o njihovoj razini vitamina D. Razina vitamina D u skupini 1 bila je <10 ng/mL, u skupini 2 od 10 do 19 ng/mL, u skupini 3 od 20 do 29 ng/mL i u skupini 4 ≥30 ng/mL. Korelacije razine vitamina D s B12 i folatom analizirane su Spearmanovim korelacijskim testom.

Rezultati istraživanja pokazali su pozitivnu, slabu, ali važnu korelaciju između vitamina D i vitamina B12/folata.

S obzirom na navedene rezultate, važno je redovito mjeriti razine vitamina B12 i folata u djece s nedostatkom vitamina D.

Izvor: Nutrition

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: djeca, folat, vitamin B12, vitamin D,

Komentari