Datum objave: 06. 05. 2011.

Tijekom posljednja tri mjeseca, Hrvatski školski športski savez (HŠŠS) i tvrtka Nestlé Adriatic provodili su projekt „Vrtim zdravi film“ - edukaciju 515 učenika sedmih razreda o zdravim životnim navikama, s fokusom na pravilnu prehranu i važnost tjelesnih aktivnosti. Prema provedenim istraživanjima, odnosno testovima i anketama na početku i na kraju procesa intenzivne edukacije, projekt je unaprijedio znanje učenika o zdravoj prehrani za 10%.

Rezultati početnog, inicijalnog testa, obrađenog od strane Ipsos Puls agencije, ukazali su da znanje sedmaša o zdravoj prehrani, kao i njihove prehrambene navike, nije na zavidnom nivou. Tako na pitanja o znanju u kojima je ponuđeno pet mogućih odgovora, više od polovice djece (52%) nije prepoznalo osnovne skupine namirnica, a još porazniji rezultat postignut je na pitanju o izvorima energije iz hrane. Naime, njih 85% nije znalo da se energija nalazi u šećerima, mastima i bjelančevinama.

Sličnu statistiku imala je anketa koja je istraživala navike učenika sedmih razreda. Naime, njih čak 13% puši svakodnevno ili ponekad, 55% ih kao glavni obrok u školi jedu grickalice ili sendviče, a samo nešto više od polovine ispitanika (55%) redovito se bavi nekom tjelesnom aktivnošću iako veliki broj anketiranih učenika (79%) stalno ili ponekad razmišljaju o svojoj tjelesnoj težini.

Kako bi ocijenili uspješnost realizacije postavljenih ciljeva, završni dio edukacijskog zaključen je ponovnim testom znanja o prehrani. Rezultati su ohrabrujući, jer su sve škole pokazale napredak. U prosjeku učenici sedmih razreda imali su 10 %-tni napredak u znanju, odnosno od prosječne ocjene na inicijalnom testu od 6.5 (na skali od 1 do 10) na finalnom ispitu osvojili su ocjenu 7.5. Najveći napredak ostvarili su učenici osnovne škole Turnić iz Rijeke koji su svoju prosječnu inicijalnu ocjenu 6.4 na finalnom testu popravili na 8.6.

Projekt „Vrtim zdravi film“ potaknuo je učenike osnovnih škola na razmišljanje o zdravim životnim navikama na tri različita načina: edukacijom na školskim satovima i tematskim tribinama o pravilnom načinu prehrane kao važnog čimbenika za pravilno i zdravo odrastanje, motivacijom da sudjeluju na natjecanjima Hrvatskog školskog športskog saveza, te poticanjem na izradu kreativno-edukativnih filmova na temu zdravih životnih navika. Na taj način, želja je potaknuti što više djece da se aktivno i na sebi svojstven način uključe u izradu i provedbu ideje. Edukacija se sastojala od četiri intenzivna školska predavanja, te jedne tematske tribine, a održali su je redovni profesori koji su i sami prošli dodatni trening u sklopu projekta. Pripremu profesora, kao i edukativne materijale o pravilnom načinu prehrane pod nazivom „Moj osobni vodič za uravnoteženu prehranu“ pripremili su nutricionisti Vitaminoteke na čelu s dr.sc. Darijom Vranešić Bender.

Pošalji prijatelju na email

Komentari