Vitaminoteka

Datum objave: 24. 11. 2016.

Prema novom istraživanju objavljenom u časopisu The FASEB Journal, visoka razina kolesterola može prouzročiti veću štetu od one za kardiovaskularni sustav.

Australski znanstvenici su proveli istraživanje na životinjskim modelima, a dobiveni rezultati upućuju na propadanje stanica hrskavica uslijed mitohondrijskog oksidativnog stresa potaknutog visokom razinom kolesterola, što posljedično vodi razvoju osteoartritisa.

Cilj istraživanja bio je ispitati potencijalnu terapijsku ulogu antioksidansa koji djeluju na mitohondrije u slučaju osteoartritisa izazvanog visokim kolesterolom. U tu su svrhu upotrijebljena dva različita životinjska modela koja su oponašala hiperkolesterolemiju u čovjeka. Prvi je model bio miš s izmijenjenim genom ApoE, odgovornim za hiperkolesterolemiju u životinja. Drugi je model bio štakor, a oba životinjska modela bila su ili na prehrani bogatoj kolesterolom ili na kontrolnoj prehrani. Bili su podvrgnuti operaciji kojom se oponaša ozljeda koljena u ljudi, a koja je osmišljena tako da izazove osteoartritis.

Operirani su i miševi i štakori, a u skupini koja je bila na prehrani bogatoj kolesterolom uočen je ozbiljniji razvoj osteoartritisa u odnosu na skupinu koja je bila na normalnoj prehrani. Međutim, kada je na životinjama primijenjen lijek za snižavanje kolesterola (atorvastatin) te antioksidansi koji djeluju na mitohondrije, zabilježeno je primjetno smanjenje razvoja osteoartritisa, u usporedbi s kontrolnom skupinom.

Autori zaključuju kako ovo istraživanje osigurava dokaz o primjeni antioksidansa u liječenju osteoartritisa koji ciljano djeluju na mitohondrije.

Pošalji prijatelju na email

Komentari