Vitaminoteka

Datum objave: 19. 05. 2011.

U studiji za čije potrebe je 21 laboratorijski miš podijeljen u tri grupe: kontrolnu grupu, grupu izloženu diazinonu (pesticid) te grupu izloženu diazinonu koja je primala i terapiju vitaminom E i C, uočeno je da izloženost pesticidu uzrokuje značajno povećanje razine malondialdehida u mozgu, dok vitamin C i E smanjuju peroksidaciju lipida u mozgu.

Miševi u grupi koja je primala terapiju vitaminima C i E imali su znatno višu razinu superoksid dismutaze – snažnog antioksidansa.

Na osnovu rezultata autori studije su zaključili da oksidativni stres doprinosi toksičnosti mozga izazvanu pesticidom diazinonom te da vitamin E i C mogu pružiti zaštitu od spomenute toksičnosti.

Izvor: Toxicol Ind Health

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: Vitamin C, vitamin E,

Komentari