Vitaminoteka

Datum objave: 02. 10. 2013.

Meta-analizom 14 randomiziranih, kliničkih studija provedenih na 54 913 ispitanika promatran je utjecaj uzimanja dodataka prehrani u obliku vitamina B skupine na rizik od srčanog udara.

Sve studije su uspoređivale unos dodataka prehrani s placebom ili izrazito niskim dozama vitamina B skupine. Ispitanici su praćeni tijekom perioda od 6 mjeseci.

Rezultati studije pokazali su da unos vitamine B skupine u obliku dodataka prehrani smanjuje rizik od srčanog udara za 7 % u odnosu na one ispitanike koji su uzimali placebo ili niske doze vitamina B kompleksa. No, autori studije su uočili da folna kiselina (B9) te vitamin B12 u obliku dodataka prehrani ne smanjuju rizik od ili utječu na jačinu srčanog udara.

Studija je naglasila da različite bolesti, unos lijekova te obogaćeni proizvodi mogu utjecati na djelovanje vitamina B skupine u organizmu.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Neurology.

Pošalji prijatelju na email

Komentari