Maja Biličić

Datum objave: 20. 12. 2018.

Vitamin E u obliku tokotrienola kao dodatak prehrani može poboljšati metaboličke funkcije, pokazalo je novo istraživanje.

U istraživanju je sudjelovalo 45 ispitanika dobi 18 do 80 godina s dijabetesom tipa 2 i normalnom razinom glukoze u krvi. Ispitanici su podijeljeni u dvije grupe – njih 23 u placebo grupu, a 22 u interventnu grupu koja je dobivala dodatak prehrani, odnosno 400 mg vitamina E u obliku tokotrienola. Znanstvenici su koristili visoku dozu jer su prethodna istraživanja pokazala da niska doza ne daje značajne rezultate. Svi su ispitanici svoje dodatke prehrani uzimali dva puta dnevno tijekom osam tjedana. Na početku i na kraju istraživanja ispitanicima su ispitivani biomarkeri vezani uz dijabetičku nefropatiju ili oštećenje bubrega.

Rezultati su pokazali da je vitamin E u interventnoj grupi znatno smanjio razinu kreatinina, jednog od biomarkera metaboličke bolesti, dok je preostalih 6 biomarkera ostalo nepromijenjeno.

Buduća istraživanja trebala bi se usredotočiti na potencijalnu ulogu tokotrienola u sprječavanju komplikacija tek dijagnosticiranog dijabetesa tipa 2 i potaknuti znanstvenike na daljnje proučavanje razine vitamina E u krvi i njegove uloge u održavanju zdravlja.

Izvor: Nutrients
 

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: dijabetes, vitamin E,

Komentari