Antonia Vlašić

Datum objave: 10. 05. 2022.

Novo istraživanje proučavalo je utjecaj malih doza vitamina E u obliku dodataka prehrani na ublažavanje oštećenja mišića uzrokovanih tjelovježbom i oksidativnim stresom.

Vitamin E spada u skupinu vitamina topljivih u mastima, a poznat je po svom snažnom antioksidativnom djelovanju i sprječavanju reakcije oksidacije lipida. Smatra se kako igra bitnu ulogu u ublažavanju oštećenja mišića uzrokovanih upalom i oksidativnim stresom, međutim, još uvijek nije poznata njegova uloga kada je u pitanju oštećenje mišića uzrokovano tjelesnom aktivnošću. Stoga je cilj nove studije bio ispitati utjecaj uzimanja vitamina E u obliku dodatka prehrani na oštećenje mišića uzrokovano vježbanjem, oksidativnim stresom i upalom.

Za novu meta-analizu provedeno je pretraživanje literature korištenjem nekoliko znanstvenih baza kao što su PubMed, Science Direct, Google Schoolar i druge. Ukupno, odabrana su 44 randomizirana kontrolna istraživanja, a njihova kvaliteta procijenjena je Cochraneovim alatom za procjenu rizika od pristranosti (RoB, engl. risk of bias).

Rezultati meta-analize pokazali su kako je uzimanje vitamina E u obliku dodatka prehrani značajno smanjilo biomarkere povezane s oštećenjem mišića uzrokovanih tjelovježbom i oksidativnim stresom – kreatin kinazu (CK) i laktat dehidrogenazu (LDH).

Također, pokazalo se kako je zaštitni učinak vitamina E bio veći kada je CK mjerena neposredno nakon tjelesne aktivnosti i kod sportaša. Niske doze vitamine E (<500 IU/dnevno) pokazale su se posebno učinkovitima kod oštećenja mišića uzrokovanih tjelesnom aktivnošću i oksidativnim stresom. Međutim, nisu utvrđena poboljšanja kada je u pitanju upala uzrokovana tjelovježbom.

Autori zaključuju kako bi uzimanje vitamina E u obliku dodatka prehrani u niskim dozama (<500 IU/dnevno) moglo spriječiti navedena oštećenja te povoljno utjecati na sportaše. Smatraju kako je potrebno proučiti veći broj randomiziranih kontrolnih istraživanja kako bi se utvrdio utjecaj vitamina E na mišićna oštećenja uzrokovana tjelovježbom, oksidativnim stresom i upalom.

Izvor: Nutrients

Pošalji prijatelju na email

Komentari