Vitaminoteka

Datum objave: 09. 01. 2015.

U novom istraživanju na miševima primijećeno je da vitamin E može pomoći u borbi protiv upale pluća.

Upala pluća najčešće je posljedica infekcije pneumokokom, tj. bakterijom Streptococcus pneumoniae, a u obrani su najbitniji neutrofili – vrsta bijelih krvnih stanica. Budući da proces starenja često prati i slabljenje funkcije neutrofila, osobe starije od 65 godina su pod većim rizikom od komplikacija upale pluća.

Stoga su u istraživanju korišteni stariji miševi koji su četiri tjedna prije izlaganja pneumokoku bili podijeljeni u dvije skupine koje su dobivale dvije različite doze vitamina E. Kontrolna skupina dobivala je preporučenu dozu, dok je eksperimentalna skupina dobivala veću dozu vitamina E, koja bi kod ljudi bila ekvivalentna unosu od 200 I. J. dnevno.

Rezultati su pokazali da su, u usporedbi s kontrolnom skupinom, miševi koji su dobivali veću dozu vitamina E, nakon dva dana od infekcije pneumokokom imali čak 1 000 puta manji broj bakterija u plućima, kao i dva puta manji broj neutrofila. Navedeno je rezultiralo znatno manjim oštećenjem plućnog tkiva te je primijećeno da se eksperimentalna skupina s infekcijom nosila poput mladih miševa.

Autori su zaključili kako rezultati imaju potencijalan klinički značaj te da bi ulogu dodataka vitamina E u borbi protiv upale pluća kod starijih trebalo podrobnije ispitati i na ljudima.

Izvor: The Journal of Immunology

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: dodaci prehrani, pluća, vitamin E,

Komentari