Vitaminoteka

Datum objave: 08. 01. 2014.

Utjecaj karakterističnih svojstva vitamina E ispitivana su na 613 ispitanika oboljelih od Alzheimerove bolesti tijekom 2 godine nastojeći utvrditi njegovo djelovanje na spriječavanje propadanja normalnih funkcija mozga.

Ispitanici su podijeljeni u 4 grupe pri čemu su 155 ispitanika dobivali 20 mg lijeka memantina dnevno, 152 ispitanika 2000 IJ vitamina E, 154 ispitanika su dobivali kombinaciju lijeka i vitamina E, a 152 placebo.

Uočeno je kako je u osoba koje su dobivale dodatke prehrani u obliku vitamina E smanjena stopa propadanja normalnih funkcija mozga za 19 % u odnosu na osobe koje su dobivale placebo. Dodatna zanimljivost ove studije je činjenica da je u tih osoba bilo potrebno 2 sata dnevne skrbi manje nego u ostalih ispitanika. Naime, bližnji oboljelih susreću se s brojnim poteškoćama kako bi adekvatno skrbili o svojim najbližima.

Rezultati ovakvih studija daju nadu ne samo za poboljšavanjem stanja oboljelih nego i rješavanju problema njihove skrbi. No, važno je istaknuti da su u studiji korištene veće od dnevnih preporučenih doza zbog čega je potrebno s oprezom pristupiti doziranju vitamina E u osoba s Alzheimerovom bolešću.

Izvor: JAMA

Pošalji prijatelju na email

Komentari