Vitaminoteka

Datum objave: 09. 09. 2010.

Poveznica između vitamina E i prevencije karcinoma ponovno je ojačana rezultatima nove američke studije na životinjskom modelu.

Znanstvenici sa Sveučilišta u New Jerseyu ispitivali su djelovanje mješavine varijanti vitamina E na razvoj tumora/karcinoma prostate u miševa. Tijekom 24 tjedna miševi su dobivali „mix“ formi vitamina E: D-alfa-tokotrienola, D-beta-tokotrienola, D-gama-tokotrienola, D-delta-tokotrienola i D-alfa-tokoferola.

Na kraju istraživanja uočena je inhibicija tumorskog rasta – to izraženija što su vitaminske doze bile više.

Čini se kako miješani tokotrienoli suprimiraju prelazak neoplastičnih lezija u razvijene maligne tumore prostate, modulirajući stanični ciklus i utječući na proteine koji sudjeluju u programiranoj staničnoj smrti.

Izvor: Nutrition and Cancer

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: vitamin E,

Komentari