Ela Lučić

Datum objave: 31. 07. 2020.

Otprilike 50% bolesnika s dijabetesom može razviti dijabetičku perifernu neuropatiju, stanje koje karakterizira usporavanje brzine provodljivosti živaca ili kretanje električnih signala. Razlog iz kojeg se javlja je taj što kronična hiperglikemija povećava razinu oksidativnog stresa, aktivira upalne procese i smanjuje faktor rasta živaca (NGF, engl. Nerve Growth Factor).

Ukupno 77 ispitanika kojima je dijagnosticiran dijabetes bilo je uključeno u randomizirano, dvostruko slijepo, multicentrično ispitivanje kontrolirano placebom. Ispitanicima je dodijeljeno uzimanje kapsule koja sadrži 200 mg vitamina E pretežno u obliku tokotrienola. Važno je napomenuti kako su ispitanici koji nisu imali simptome dijabetičke periferne neuropatije također bili uključeni u ispitivanje.

Analizom seruma utvrđeno je kako je razina faktora rasta živaca bila viša među ispitanicima u eksperimentalnoj grupi nakon uzimanja dodatka prehrani. Povećanje serumskog NGF-a praćeno je i povećanom brzinom provodljivosti živaca u eksperimentalnoj skupini.

Nije uočena značajna razlika među skupinama u razini ostalih biomarkera u serumu, poput markera oksidativnog stresa. Na temelju dobivenih rezultata, ispitivani dodatak prehrani najvjerojatnije djeluje na poboljšanje stanja dijabetičke periferne neuropatije mehanizmom koji uključuje faktor rasta živaca, a ne oksidacijski stres ili kronične upalne procese, ističu znanstvenici.

Navedeni rezultati ne podudaraju se s nedavno provedenom studijom koja je pokazala kako oralni unos vitamina E u obliku dodatka prehrani (većinski u kemijskom obliku tokotrienola) tijekom jedne godine ne poboljšava osjetilne parametre provodljivosti živaca.

Znanstvenici vjeruju kako su razlog tome kriteriji za odabir ispitanika. U ovom ispitivanju mogli su sudjelovati ispitanici koji nisu imali simptome dijabetičke periferne neuropatije. Sigurnosnim testom nakon završetka studije utvrđena je viša razina ukupnog kolesterola u skupini koja je uzimala vitamin E, ali smatra se kako razine nisu klinički značajne jer su se kretale ispod gornje granice normalnih vrijednosti.

Autori studije smatraju kako se u budućim istraživanjima treba usredotočiti na točno određivanje farmakodinamike vitamina E u kemijskom obliku tokotrienola. To će omogućiti upotrebu vitamina E u liječenju medicinskih stanja sa sličnim patofiziološkim mehanizmima kao dijabetička periferna neuropatija.

Izvor: Nutrients

Pošalji prijatelju na email

Komentari