Datum objave: 26. 08. 2014.

Pacijenti s niskim razinama vitamina D u krvi imaju povećan rizik od smrti i ozbiljnih zdravstvenih komplikacija nakon operativnog zahvata (osim operacije srca), upućuju rezultati istraživanja objavljenog u časopisu Anesthesia & Analgesia.

U istraživanju se proučavala povezanost razine vitamina D i ishoda operacija na oko 3 500 pacijenata koji su u razdoblju od 2005. do 2011. godine bili podvrgnuti bilo kakvom operativnom zahvatu, osim operaciji srca.

Konkretno, ispitivao se utjecaj koncentracije vitamina D, točnije, njegovog metabolita 25-hidroksivitamina D u krvi na smrtnost, pojavu kardiovaskularnih komplikacija i ozbiljnih zaraznih bolesti tijekom boravka u bolnici nakon operacije.

Većini pacijenata razina 25-hidroksivitamina D u krvi bila je manja od preporučene donje granice, koja iznosi 30 ng/mL. 60 % ispitanika imalo je razinu vitamina D u rasponu 10-30 ng/mL, što ukazuje na umjereni deficit, a gotovo 20 % ispitanika imalo je ozbiljan deficit vitamina D, što je definirano kao razina niža od 10 ng/mL.

Nakon statističke analize, primijećena je negativna povezanost razine vitamina D i mortaliteta i morbiditeta tijekom boravka u bolnici. Za svako povećanje koncentracije 25-hidroksivitamina D od 5 ng/mL zapaženo je 7 %-tno smanjenje kombiniranog rizika od smrti, kardiovaskularnih komplikacija i ozbiljne zaraze. Drugim riječima, pacijenti s najnižom razinom ovog vitamina (manjom od 13 ng/mL), u usporedbi s onima s visokom razinom (do 44 ng/mL), imali su gotovo 2 puta veći rizik od smrti ili ozbiljnih komplikacija.

Autori navode da u prijašnjim studijama nije primijećen povećani rizik od komplikacija kod osoba s deficitom vitamina D koji su prošli operaciju srca. Stoga smatraju da su oštećenje tkiva i upala povezani s operacijom srca vjerojatno prejaki i nadilaze potencijalan zaštitni učinak vitamina D.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: vitamin D,

Komentari