Vitaminoteka

Datum objave: 19. 01. 2016.

Najčešće komplikacije nakon operacija koje se provode u svrhu smanjenja tjelesne mase, poput zahvata premošćivanja želuca ili njegovog podvezivanja, uključuju infekcije i sporo zacjeljivanje rana, a novo američko istraživanje pokazalo je da niske razine vitamina D potencijalno pogoršavaju ishod ovih kirurških zahvata.

Istraživanje se temeljilo na analizi slučajeva 932 091 pacijenta prosječne dobi od 43 godine koji su bili operirani u SAD-u u razdoblju od 2001. do 2010. godine. Ishodi operacija uspoređeni su s obzirom na doba godine i lokaciju gdje je zahvat bio obavljen, a rezultati su se pokazali vrlo zanimljivima.

Primijećeno je da je 71 % svih postoperativnih komplikacija bilo prisutno kod ispitanika sjevernijih saveznih država. Također, sporo zacjeljivanje rana, primjerice, općenito je zamijećeno u 16 % slučajeva tijekom zime te samo u 0,07 % slučajeva tijekom ljeta.

Iako u istraživanju nije bio procijenjen status vitamina D pacijenata, te bi ove rezultate trebala potvrditi i druga ispitivanja, autori su veći broj komplikacija u sjevernijim područjima i tijekom zime pripisali manjoj izloženosti sunčevoj svjetlosti, pa tako i nižim razinama vitamina D.

Na navedenu povezanost mogli su utjecati i neki drugi čimbenici, no autori su naglasili kako je utjecaj „sunčanog vitamina“ vrlo vjerojatan. Stoga su zaključili kako bi tijekom pripreme za kirurški zahvat za liječenje pretilosti najprije bilo uputno provjeriti status vitamina D pacijenata.

Izvor: Obesity Science & Practice

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: Debljina i mršavljenje, vitamin D,

Komentari