Maja Biličić

Datum objave: 25. 03. 2019.

U istraživanju objavljenom u časopisu Clinical Pharmacology: Advances and Applications otkriveno je da kombinacija vitamina D3 i omega-3 masnih kiselina u obliku dodatka prehrani ima višestruke zdravstvene koristi za žene s nedostatkom vitamina D u razdoblju predmenopauze.

Zasada nema mnogo istraživanja utjecaja vitamina D3 i omega-3 masnih kiselina na razine estradiola (E2), glavnog ženskog spolnog hormona u serumu, osobito u slučaju žena u razdoblju predmenopauze s dijagnosticiranim nedostatkom vitamina D. Stoga su znanstvenici odlučili zabilježiti utjecaj dodataka prehrani i njihove kombinacije na razine E2.

Znanstvenici su istraživanje proveli na 86 ispitanica prosječne dobi 33 do 42 godine. Podijelili su ih u četiri skupine: kontrolnu skupinu koja nije dobivala dodatak prehrani, skupinu koja je dobivala vitamin D3 (50 000 IU vitamina D3 jednom tjedno), skupinu koja je dobivala omega-3 masne kiseline (1000 mg divljeg lososa i kompleksa ribljeg ulja s 300 mg omega-3 na dan) te skupinu koja je dobivala kombinaciju dodataka prehrani (50 000 IU vitamina D3 jednom tjedno te 1000 mg divljeg lososa i kompleksa ribljeg ulja s 300 mg omega-3 svaki dan).

Istraživanje je trajalo 8 tjedana, a tijekom toga vremena znanstvenici su utvrdili razine 25-hidroksi vitamina D (25-OH-D) i E2 u serumu za vrijeme posta na početku i na kraju istraživanja, te razine 25-OH-D i E2 za vrijeme folikularne faze na kraju istraživanja.

Kod skupine koja je uzimala vitamin D3 otkriveno je značajno povećanje razina 25-OH-D u serumu od čak 21,9 ng/mL te značajno sniženje razina E2 u serumu od čak 41,9 ng/mL. Kod skupine koja je uzimala omega-3 masne kiseline povećanje razina 25-OH-D bilo je do 20,4 ng/mL, a sniženje razina E2 do 45,8 ng/mL.

Međutim, kod skupine koja je uzimala kombinaciju dodataka prehrani uočeno je značajno povećanje razina 25-OH-D i E2 u serumu (za 32,6 ng/mL te 45,8 ng/mL). Time je utvrđeno da ova kombinacija ima mnoge zdravstvene koristi, uključujući i niži rizik od bolesti bubrega i kostiju te kardiovaskularnih bolesti.

Znanstvenici zaključuju da vitamin D3 u kombinaciji s omega-3 masnim kiselinama ukazuje na povećanje u razinama 25-OH-D i E2 bez utjecaja na paratiroidni hormon (PTH), homeostazu kalcija i fosfata te bez ikakvog izazivanja toksičnosti u bubrezima i jetri. Ova bi kombinacija dodataka prehrani mogla biti korisna u liječenju mnogih bolesti, uključujući i kardiovaskularne bolesti, bolesti vezane uz kosti te kroničnu bolest bubrega. Potrebna su dodatna istraživanja koja će potvrditi djelotvorni učinak kombinacije.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: Omega-3 m.k., predmenopauza, vitamin D,

Komentari