Datum objave: 25. 10. 2012.

U istraživanju objavljenom u online izdanju PLoS ONE-a, po prvi puta je pokazano kako vitamin C aktivno štiti protiv osteoporoze.

Istraživači su radili sa miševima kojima su uklonjeni jajnici, uslijed čega je kod njih došlo do smanjenja koštane mase, te ih uspoređivali sa miševima koji su imali jajnike. Miševi kojima su uklonjeni jajnici podijeljeni su u dvije skupine, jedna je primala visoke doze vitamina C tijekom 9 tjedana, dok druga skupina vitamin nije primala. Miševima je potom mjerena gustoća koštane mase.

Rezultati mjerenja pokazali su da su miševi kojima su uklonjeni jajnici te nisu primali vitamin C imali značajno nižu gustoću koštane mase u odnosu na kontrolne miševe, dok su miševi kojima su uklonjeni jajnici i koji su primali vitamin C imali otprilike jednaku gustoću koštane mase kao i kontrolna skupina miševa.

Autori naglašavaju kako rezultati jasno pokazuju da je vitamin C spriječio gubitak koštane mase kod miševa kojima su uklonjeni jajnici.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: dodaci prehrani, osteoporoza,

Komentari