Maja Biličić

Datum objave: 09. 05. 2019.

Vitamin C kao dodatak prehrani u dozi od dva grama na dan može značajno skratiti vrijeme boravka u jedinicama intenzivne njege, pokazala je nova meta-analiza podataka kliničkih istraživanja.

U meta-analizu koja se fokusirala na duljinu vremena boravka u jedinicama intenzivne njege znanstvenici su uključili 12 ranije objavljenih istraživanja.

Analiza podataka pokazala je da uzimanje vitamina C u prosjeku skraćuje vrijeme boravka u jedinicama intenzivne njege za 7,8%.

Nadalje, u 6 od spomenutih 12 istraživanja utvrđeno je da vitamin C koji se uzima oralno u dozi od 2 grama na dan skraćuje vrijeme boravka u jedinicama intenzivne njege za 8,6%. U 3 istraživanja u kojima je pacijentu bila potrebna mehanička ventilacija u razdoblju duljem od 24 sata, vitamin C je skratio vrijeme ventilacije za 18,2%.

Znanstvenici naglašavaju da se zbog vrlo niske cijene vitamina C spomenuto smanjenje boravka od 8% izuzetno isplati, no također smatraju da je istraživanje potrebno provesti detaljnije.

Izvor: Nutrients

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: dodaci prehrani, Vitamin C,

Komentari