Vitaminoteka

Datum objave: 14. 08. 2013.

Studija objavljena u časopisu The European Journal of Clinical Nutrition istraživala je utjecaj vitamina B6 na pojavu depresije u osoba dobi 21 do 67 godina u Japanu.

U studiji je sudjelovalo 422 ispitanika koja su ispunila anketu pri čemu 210 ispitanika nije imalo simptome depresije. Ispitanici su praćeni tijekom 3 godine. Prospektivnom analizom zaključeno je da veća razina vitamina B6 može biti povezana sa smanjenim rizikom od pojave simptoma depresije. Nadalje, longitudinalnom analizom zaključeno je da je viša razina vitamina B6 povezana sa smanjenim rizikom od depresije tijekom 3 godine.

Rezultati ukazuju na važnost adekvatne razine vitamina B6 u krvi.

Pošalji prijatelju na email

Komentari