Vitaminoteka

Datum objave: 06. 06. 2013.

Studija provedena na 170 ispitanika s dijabetesom tipa 2 istraživala je utjecaj uzimanja vitamina C i E na zdravlje ispitanika.

Prosječna starost ispitanika bila je 53 godine. Ispitanici su uzimali dodatke prehrani u obliku vitamina C, vitamina E, njihovu kombinaciju ili su dobivali placebo tijekom tri mjeseca.

Rezultati su pokazali da je u osoba koje su uzimale dodatke prehrani došlo do značajnog smanjenja krvnog tlaka, niže razine glukoze nakon gladovanja te razine HBA1c kao i smanjenog oksidativnog stresa u organizmu.

Autori studije zaključili su da osobe s dijabetesom tipa 2 mogu imati koristi od navedenih dodataka prehrani poboljšavajući biokemijske parametre u organizmu.

Studija je objavljena u časopisu Global Journal of Health Science.

Pošalji prijatelju na email

Komentari