Utječe li religija na status željeza?

Datum objave: 09. 04. 2006.

Specifičnost prehrane ortodoksnih kršćana je periodički prelazak na vegetarijansku prehranu..
Do sada nije objavljeno niti jedno istraživanje koje bi odredilo da li to ima utjecaja na status željeza.
British Journal of Nutrition u novom broju objavljuje rad gdje je skupina ortodoksnih kršćana iz Grčke promatrana prije i nakon božićnog nemrsa u trajanju od 40 dana; tijekom ovog perioda zabranjeni su mliječni i mesni proizvodi, važni prehrambeni izvori željeza.
Odabrana je skupina ispitanika koji se pridržavaju ovakvih restrikcija u prehrani uvjetovanih religijom kroz posljednjih 20 godina. Status željeza je procijenjen standardnim hematološkim parametrima, a manjak željeza je definiran kao razina feritina u serumu 12 ng/mL.
Zaključak ovog istraživanja je da slijeđenje prehrambenih naputaka ortodoksnog kršćanstva nema značajnijeg utjecaja na status željeza.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: željezo,

Komentari