Ela Lučić

Datum objave: 24. 12. 2020.

Osobe s predijabetesom imaju povećani rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti, a njih čak 5-10% razvije dijabetes tipa 2 svake godine.

Iz tog razloga, vrlo je važno provoditi preventivne intervencije koje su isplative i prihvatljive. Nedavna studija u kojoj se ispitivao utjecaj dijete s niskim energetskim unosom na prevenciju ili reverziju dijabetesa tipa 2 pokazala je uspjeh, ali to uvelike ovisi o sposobnosti ispitanika da se pridržavaju određenog načina prehrane.

Obećavajući alternativni način prehrane je isprekidani post, za koji je utvrđeno kako dovodi do značajnog poboljšanja markera glikemijske kontrole. Sve je više dokaza koji povezuju neravnotežu mikrobiote crijeva s pretilošću i dijabetesom. Specifični sojevi iz rodova Lactobacillus i Bifidobacterium proglašeni su najučinkovitijima za kontrolu glukoze u krvi i tjelesne mase. Nedavno novozelandsko istraživanje pokazalo je kako probiotik Lacticaseibacillus rhamnosus HN001 može rezultirati smanjenom učestalošću gestacijskog dijabetesa bez obzira na promjene u tjelesnoj masi. Ovo 12-tjedno ispitivanje imalo je za cilj utvrditi mogu li isprekidani post i svakodnevno uzimanje probiotika u obliku dodatka prehrani smanjiti razinu glikoziliranog hemoglobina kod osoba s predijabetesom.

Rezultati su pokazali da svakodnevno uzimanje probiotika Lacticaseibacillus rhamnosus HN001 kod osoba s predijabetesom koje su prakticirale isprekidani post nije rezultiralo dodatnim poboljšanjem kontrole glikemije ili gubitkom tjelesne mase u usporedbi s placebom.

Međutim, kod ispitanika koji su uzimali probiotik uočena su veća poboljšanja u mentalnom zdravlju u usporedbi s onima koji su uzimali placebo, a ta je razlika među skupinama bila statistički značajna. Slično tome, ocjene za socijalno funkcioniranje također su se poboljšale u skupini koja je uzimala probiotik u odnosu na placebo skupinu, s razlikom između skupina od 5%. Iz tog razloga, znanstvenici tvrde kako njihovi rezultati nude nove dokaze da probiotici u kombinaciji s isprekidanim postom mogu poboljšati mentalno zdravlje.

Izvor: Nutrients

Pošalji prijatelju na email

Komentari