Magdalena Klepo

Datum objave: 12. 06. 2024.

Kognitivne sposobnosti predstavljaju različite mentalne procese i vještine koje omogućuju ljudima da prihvate, obrađuju, pohranjuju i koriste informacije.

Ključne su za svakodnevno funkcioniranje, učenje, donošenje odluka i interakciju s okolinom. Brojna istraživanja pokazuju da starenjem opadaju kognitivne sposobnosti, poput pamćenja i sposobnosti obrade informacija. Uočeno je da pamćenje u odrasloj dobi kontinuirano pada, ali da se vidljivi pad uočava tek u starijoj dobi. Već u dvadesetim godinama započinje kontinuirani pad brzine procesiranja, radnog i dugoročnog pamćenja.

Jedna od ključnih strategija za poboljšanje kognitivnih sposobnosti tijekom života je konzumacija nutritivno bogate hrane biljnog podrijetla, poput bobičastog voća koje obiluje antocijanima. Antocijani su biljni spojevi koji pripadaju skupini flavonoida, poznati po svom antioksidativnom djelovanju i potencijalnoj ulozi u prevenciji raznih kroničnih bolesti, uključujući kardiovaskularne bolesti, šećernu bolest i pretilost.

Prethodna istraživanja pokazala su da dugoročni (4-24 tjedna) dodatni unos ekstrakta aronije (Aronia melanocorpa), biljke bogate antocijanima, poboljšava kognitivne sposobnosti kod zdravih osoba srednje dobi. Uočeno je da antocijani iz bobičastog voća poboljšavaju pamćenje kod starijih odraslih osoba, dok su najizraženiji učinci na pažnju i psihomotornu brzinu primijećeni kod mlađih odraslih osoba.

Nedavno provedena randomizirana, dvostruko slijepa, placebom kontrolirana studija za cilj je imala istražiti učinke kratkoročnog unosa ekstrakta aronije u obliku dodatka prehrani, na ključne kognitivne domene (pažnja i psihomotorna brzina, pamćenje i izvršna funkcija) kod zdravih mladih odraslih osoba. Također su istraženi potencijalni mehanizmi koji doprinose spomenutim učincima, uključujući vaskularnu funkciju i moždani neurotrofni čimbenik (engl. brain-derived neurotrophic factor, BDNF), koji je ključan u procesu neurogeneze, učenja i pamćenja.

Istraživači sa Sveučilišta u Maastrichtu regrutirali su ukupno 35 zdravih mladih odraslih osoba, dobi 18 do 35 godina. Sudionici su nasumično raspoređeni u intervencijsku skupinu, koja je primala ekstrakt aronije u obliku dodatka prehrani (180 mg antocijana/dan) i kontrolnu skupinu, koja je primala placebo tijekom jednog tjedna, uz dvotjedno razdoblje pauze.
Kognitivna izvedba procijenjena je korištenjem Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB), skupa neuropsiholoških testova osmišljenih za procjenu pažnje, psihomotorne brzine, pamćenja i izvršne funkcije. Istraživači su kod sudionika također mjerili arterijsku krutost, mikrovaskularne kalibre retine i serumske koncentracije BDNF-a, na početku te nakon jednog tjedna intervencije.

U skupini koja je primala ekstrakt aronije, vrijeme odgovora u testu reakcije smanjeno je za 4,8 %, u usporedbi s placebo skupinom. Nadalje, u istoj skupini primijećene su povećane koncentracije BDNF-a u serumu za 5,7 %. Međutim pamćenje i izvršne funkcije nisu se promijenile, kao ni krutost arterija i mikrovaskularni kalibri retine.

Prema rezultatima studije, dodatni unos ekstrakta aronije tijekom jednog tjedna povoljno utječe na kognitivne sposobnosti, uključujući poboljšanje pažnje i psihomotorne brzine. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se detaljnije razjasnili specifični mehanizmi koji dovode do spomenutih učinaka.

Izvor: European Journal of Nutrition

Pošalji prijatelju na email

Komentari