Ela Lučić

Datum objave: 23. 07. 2021.

Uzimanje dodataka prehrani dobivenih iz ribe, posebno onih koji sadrže kolagen, može pružiti potencijalne koristi za upravljanje dijabetesom tipa 2 i metaboličkim sindromom, prema novoj studiji na miševima.

Prehrambene intervencije imaju značajan utjecaj na prevenciju, napredovanje i liječenje pretilosti i rezistencije na inzulin kroz niz mehanizama, uključujući modulaciju sastava crijevne mikrobiote.

U ovom je istraživanju korišten mišji model pretilosti i dijabetesa tipa 2 izazvanih prehranom s visokim udjelom masti kako bi se ispitali učinci dodataka prehrani dobivenih iz ribe na ta dva stanja te utvrdile promjene u sastavu mikrobiote crijeva. Miševi su podvrgnuti prehrani s visokim udjelom masti uz dodatke prehrani dobivene iz ribe tijekom devet tjedana. Prah od bakalara i riblji kompleks koji se sastoje od bakalara, crnog bakalara i bakalarke, a sadrže veće koncentracije minerala koji potiču zdravlje poput kalcija, fosfora i cinka, ispitani su pojedinačno ili u kombinaciji. Prikupljeni su uzorci stolice, ekstrahirana je DNK i izvršena je analiza metagenoma.

Utvrđeno je kako su miševi iz skupine koja je bila podvrgnuta prehrani s niskim udjelom masti imali najveću raznolikost sastava mikrobiote crijeva u pogledu vrsta.

Istraživači ističu kako su dodaci prehrani koji su sadržavali riblji kompleks, riblji kompleks u kombinaciji s prahom od bakalara ili prah od bakalara u kombinaciji s kolagenom ublažili netoleranciju glukoze, neovisno o nakupljanju masti u abdominalnom dijelu, kod mišjeg modela pretilosti i dijabetesa tipa 2 izazvanih prehranom s visokim udjelom masti. Uz to, dodaci prehrani koji sadrže kolagen izrazito su modulirali sastav crijevne mikrobiote kod pretilosti izazvane prehranom s visokim udjelom masti u miševa.

Zaključno, rezultati ovog istraživanja pokazuju kako dodaci prehrani dobiveni iz ribe mogu blagotvorno djelovati na dijabetes tipa 2 izazvan prehranom što djelomično može biti posredovano promjenama u sastavu crijevne mikrobiote.

Izvor: Marine Drugs

Pošalji prijatelju na email

Komentari