Maja Biličić

Datum objave: 11. 04. 2019.

Kineski znanstvenici otkrili su da bi trudnice s učestalim unosom vitamina C mogle imati manji rizik od razvoja gestacijskog dijabetesa.

U istraživanju je sudjelovalo 3009 trudnica, od kojih je 344 (11,4%) imalo dijagnozu gestacijskog dijabetesa. Znanstvenici su od njih putem upitnika prikupili podatke o unosu vitamina C i dodataka prehrani.

Utvrđeno je da vitamin C kao dodatak prehrani uzima tek 45% trudnica, od kojih su gotovo sve (99,64%) izjavile da je taj vitamin C dio mješavine multivitamina. Pokazalo se da 200 mg vitamina C dnevno može smanjiti rizik od dijabetesa, a ti su podaci bili dosljedni i čak nakon uzimanja u obzir varijabli poput indeksa tjelesne mase, dobi, unosa dodataka prehrani, unosa energije, dijabetesa u obitelji te unosa vitamina A i E.

Znanstvenici naglašavaju da multivitamin nije povezan s rizikom od dijabetesa, no pretpostavljaju da bi samostalno uzimanje vitamina C u obliku dodatka prehrani mogao smanjiti. Međutim, potrebna su daljnja istraživanja kojima će se utvrditi imaju li ti dodaci prehrane utjecaj na rizik od gestacijskog dijabetesa.

Izvor: Clinical Nutrition

Pošalji prijatelju na email

Komentari