Vitaminoteka

Datum objave: 08. 02. 2016.

Velika važnost esencijalnih masnih kiselina, koje se često nazivaju omega-3 i omega-6 masnim kiselinama, za pravilan razvoj mozga fetusa je poznata, a u novom istraživanju na štakorima su ispitani specifični mehanizmi koji stoje iza njihovog utjecaja na mozak u razvoju.

Budući da se omega-3 masne kiseline gotovo isključivo nalaze u ribi i morskim plodovima, većina stanovnika razvijenih zemalja ne unosi dovoljne količine ovih bitnih hranjivih tvari, te im je unos omega-6 masnih kiselina mnogo veći. Stoga su u istraživanju skotne štakorice bile hranjene upravo onim omjerom omega-6 i omega-3 masnih kiselina koji je karakterističan za većinu stanovnika Zapada.

Usporedbom s potomcima štakorica koje su bile hranjene optimalnim omjerom omega-6 i omega-3 masnih kiselina, primijećeno je da je ispitivani nepovoljni omjer negativno utjecao na veličinu mozga okoćenih štakora. Također, primijećeno je da se nedostatak omega-3 masnih kiselina tijekom fetalnog razvoja odrazio na povećanu anksioznost u odrasloj dobi, bez obzira na to što su svi štakori nakon okota bili hranjeni poželjnim omjerom esencijalnih masnih kiselina.

Dodatna ispitivanja pokazala su da prehrana s više omega-6 masnih kiselina utječe na živčane stanice tijekom fetalnog razvoja na način da ih potiče na prebrzo sazrijevanje, na njihovu vlastitu štetu.

Izvor: Stem Cells

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: mozak, Omega-3 m.k., Trudnoća i dojenje,

Komentari