Ela Lučić

Datum objave: 02. 05. 2022.

Istraživači su pokazali kako vitamin E izravno veže i inhibira aktivnost proteina kontrolne točke SHP1 u dendritičkim stanicama, što povećava prezentaciju antigena i aktivira T-stanice za protutumorski imunosni odgovor.

Rezultati njihovog istraživanja ukazuju na moguće nove terapijske pristupe za poboljšanje ishoda imunoterapije, uključujući kombinacije s vitaminom E, kao i izravno ciljanje proteina SHP1 u dendritičkim stanicama.

Inhibitori imunosnih kontrolnih točaka, koji se koriste kao vrsta imunoterapije, pružaju dugotrajan imunosni odgovor kod mnogo pacijenata s karcinomom, ali se ne koriste kod svih. Naime, potrebno je razumjeti različite imunosne odgovore kako bi se poboljšali ishodi za što veći broj pacijenata. Smatra se kako dodaci prehrani jačaju imunitet, no malo se zna o učincima dodataka prehrani na imunoterapiju. Kako bi istražili povezanost, znanstvenici su izvršili retrospektivnu analizu kliničkih podataka pacijenata liječenih imunoterapijom.

Osobe s melanomom koje su uzimale vitamin E u obliku dodatka prehrani dok su bile na terapiji inhibitorima kontrolne točke anti-PD-1/PD-L1 imale su značajno poboljšane stope preživljenja, u usporedbi s pacijentima koji nisu uzimali vitamin E ili multivitaminske pripravke. Ovaj rezultat dobiven je i u neovisnoj mješovitoj skupini pacijenata s karcinomom dojke, debelog crijeva i bubrega. Međutim, kod pacijenata koji su uzimali vitamin E dok su bili liječeni kemoterapijom nisu uočene iste prednosti, što ukazuje na to da su učinci bili jedinstveni s obzirom na način liječenja.

Zatim su istraživači pokazali kako vitamin E povećava odgovor na inhibitore kontrolnih točaka u imunogenim modelima karcinoma dojke i melanoma u miševa. Međutim, modeli s niskim razinama dendritičkih stanica koje infiltriraju tumor nisu imali koristi od uzimanja vitamina E, što pokazuje kako su učinci ovisni o tim stanicama. Dendritične stanice specifična su vrsta imunosnih stanica odgovornih za prezentaciju abnormalnih proteina zvanih antigeni za primanje T-stanica, što je bitan korak u protutumorskome imunosnom odgovoru. Međutim, dendritične stanice povezane s tumorom mogu postati disfunkcionalne zbog supresivnih signala u mikrookolišu tumora.

Istraživači su pokazali kako je uzimanje vitamina E dovelo do povećanja regulacije nekoliko aktivacijskih markera na dendritičnim stanicama.

Kroz molekularne i strukturne studije, istraživači su otkrili da vitamin E ulazi u dendritičke stanice i veže se na protein SHP1, koji djeluje kao kontrolna točka za regulaciju aktivnosti dendritičkih stanica, kako bi blokirao njezinu aktivnost i poboljšao funkcionalnost dendritičkih stanica za primanje T-stanica. Blokiranje SHP1 genetički je oponašalo rezultate dobivene primjenom vitamina E, što je dovelo do povećane prezentacije antigena koja je stimulirala antitumorske odgovore T-stanica. Nadalje, inhibicija proteina SHP1 pojačala je prezentaciju antigena u ekstracelularnim vezikulama koje oslobađaju dendritičke stanice, što je još jedan važan način komunikacije između dendritičkih stanica i T-stanica.

Stručnjaci ističu kako je protein SHP1 atraktivna meta za učinkovito aktiviranje dendritičkih stanica kako bi se razvila moćna imunoterapija. Ovaj znanstveni rad pružio je važan uvid u interakciju između vitamina E i proteina SHP1 koji će omogućiti razvoj više specifičnih alosteričnih SHP1 inhibitora. Čini se kako oslobađanje dendritičkih stanica inhibiranjem proteina SHP1 može biti korisna strategija za jačanje antitumorskog imuniteta, zaključuju autori studije.

Izvor: Cancer Discovery

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: Maligne bolesti, imunoterapija, vitamin E,

Komentari