Lora Štrbac

Datum objave: 13. 05. 2024.

Proteini poput prolamina u pšenici, sekalina u raži i hordeina u ječmu mogu izazvati bolesti povezane s glutenom poput celijakije, alergija i netolerancije na gluten bez celijakije. Procjenjuje se da ova stanja pogađaju oko 0,7% svjetske populacije.

Jedina dostupna terapija za celijakiju je doživotno pridržavanje dijete bez glutena, no često je teško potpuno izbjegavati gluten koji se može naći u lijekovima, dodacima prehrani ili određenim namirnicama. Stoga su istraživanja usmjerena na potencijalne terapije za smanjenje imunoreaktivnosti epitopa glutena dobila na značaju. Jedna takva metoda je korištenje probiotičkih bakterija mliječne kiseline (LAB) zbog njihovih enzimskih svojstava koja mogu razgraditi gluten.

Iz probiotičkih bakterijskih sojeva Lactobacillus i Bifidobacterium dobiveni su pripravci peptidaza. Imunoreaktivnost preostalog glijadina mjerena je nakon hidrolize u jednom ili dva koraka korištenjem komercijalnih enzima i pripravka bakterijskih peptidaza G12 i Rg imunoenzimskim testovima.

Uočeno je da pripravci peptidaza iz sojeva Lacticaseibacillus casei LC130, Lacticaseibacillus paracasei LPC100 i Streptococcus thermophilus ST250 značajno smanjuju imunoreaktivnost glijadinskih peptida, odnosno smanjuju reakciju imunosnog sustava na gluten. Nadalje, utvrđeno je da je učinak znatno veći kada se koristi mješavina sojeva.

Ovi rezultati otvaraju put ka razvoju probiotičkih dodataka namijenjenih podršci osobama na bezglutenskoj prehrani. Također, mogućnost stvaranja kombiniranih proizvoda, poput uključivanja probiotika koji razgrađuju gluten u funkcionalnu hranu bez glutena ili dodataka probavnih enzima, predstavlja nove mogućnosti za sveobuhvatnu podršku osobama sa stanjima povezanima s glutenom.

Studije o peptidazama izvedenim iz probiotičkih bakterija, posebno onih koje ciljaju na glijadine, relativno su novo područje istraživanja, stoga se planira nastaviti s kliničkim ispitivanjima na pacijentima s bolestima ovisnima o glutenu kako bi se procijenio učinak oralne primjene mješavine probiotičkih sojeva na sastav crijevne mikrobiote i oporavak tijekom dijetetske terapije.

Izvor: Nutrients

Pošalji prijatelju na email

Komentari