Magdalena Klepo

Datum objave: 19. 06. 2024.

Prekomjerna tjelesna masa i pretilost predstavljaju globalni javnozdravstveni problem, što potvrđuju podaci iz 2022. godine, prema kojima 2,5 milijardi odraslih osoba ima prekomjernu tjelesnu masu, dok je 890 milijuna osoba pretilo. Nadalje, pretilost adolescenata učetverostručila se od 1990. godine

Povećana prevalencija pretilosti posljedica je brojnih čimbenika, uključujući smanjenu tjelesnu aktivnost i posljedično smanjenu potrošnju energije, povećan unos hrane uslijed velikih porcija i široke dostupnosti visoko prerađene hrane, genetske predispozicije te socioekonomske čimbenike. S prekomjernom tjelesnom masom i pretilošću povezani su različiti zdravstveni rizici, poput šećerne bolesti tipa 2, hipertenzije, bolesti srca, osteoartritisa te mentalnih poremećaja. Zbog toga, javnozdravstvene strategije posljednjih su godina sve više usmjerene na razvoj prehrambenih pristupa kojima bi se postigao smanjeni unos kalorija te posljedično poboljšanje metaboličkih ishoda.

Jedan od ključnih prehrambenih pristupa usmjeren je na smanjenje apsorpcije škroba inhibicijom enzima uključenih u njegovu razgradnju. Proces razgradnje škroba započinje djelovanjem enzima amilaze, koji škrob pretvara u oligosaharide, dok enzim glukozidaza dalje razgrađuje oligosaharide na monosaharide. U tom kontekstu, ekstrakti sjemenke običnog bijelog graha (Phaseolus vulgaris) sadrže inhibitore alfa-amilaze te imaju potencijal u smanjenju apsorpcije glukoze iz hrane koja sadrži škrob.

Ekstrakt bijelog graha (engl. White kidney bean extract, WKBE) koristi se u dodacima prehrani namijenjenima za regulaciju tjelesne mase. Prethodna istraživanja pokazala su da WKBE može značajno smanjiti udio tjelesne masti, dok se takvi učinci ne mogu pripisati i na smanjenje ukupne tjelesne mase. Stoga je cilj nedavno provedene randomizirane, dvostruko slijepe, placebom kontrolirane studije bio proširiti kliničke dokaze o učincima WKBE na regulaciju tjelesne mase i sigurnost primjene kod osoba s prekomjernom tjelesnom masom i pretilošću.

Studija je uključila 81 sudionika, dobi 18 do 65 godina, s indeksom tjelesne mase (ITM) od 25 kg/m2 do 34,9 kg/m2. Sudionici su nasumično raspoređeni u skupinu koja je primala visoku dozu WKBE (1000 mg), nisku dozu WKBE (700 mg) ili placebo tri puta dnevno 30 minuta prije obroka, tijekom 12 tjedana. Svi sudionici istovremeno su bili su na dijeti s ograničenim unosom kalorija (20 % smanjenje individualnih energetskih potreba na temelju ITM-a i razine tjelesne aktivnosti).

U skupini koja je primala visoku dozu WKBE tjelesna masa u prosjeku je smanjena za 4,48 kg, u skupini s niskom dozom WKBE-a za 3,18 kg, dok je u placebo skupini ukupno smanjenje tjelesne mase iznosilo 0,54 kg.

Nadalje, kod sudionika koji su primali visoku dozu WKBE zabilježeno je smanjenje ITM-a od 1,56 kg/m2, u usporedbi s 0,21 kg/m2 u placebo skupini. U skupini koja je primala visoku dozu WKBE uočeno je smanjenje ukupne tjelesne masti od 1,42 kg, dok je u placebo skupini bilo prisutno blago povećanje od 0,12 kg.

Istraživači su primijetili da je u skupini koja je primala visoke doze WKBE postignut gubitak tjelesne mase od 3 % nakon samo četiri tjedna intervencije, što je povezano s poboljšanim metaboličkim parametrima, kao što su krvni tlak, razina glukoze u krvi i profil lipida. Još veće dobrobiti zabilježene su kod smanjenja tjelesne mase od 5 %.

Zaključno, ekstrakt bijelog graha u obliku dodatka prehrani predstavlja obećavajući pristup u regulaciji tjelesne mase te poboljšanju zdravstvenih ishoda kod osoba s prekomjernom tjelesnom masom i pretilošću. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se procijenili dugoročni učinci i održivost postignutih rezultata mršavljenja.

Izvor: Science Reports

Pošalji prijatelju na email

Komentari