Datum objave: 25. 11. 2014.

Nedavno objavljeni sistematski pregled znanstvenih radova okupio je i analizirao brojna istraživanja koja su se bavila ispitivanjem utjecaja kulinarske edukacije djece na njihovo prehrambeno ponašanje. Sva uključena istraživanja proučavala su učinak kuharskih radionica s izravnim sudjelovanjem djece dobi 5-12 godina.

Rezultati su pokazali da programi kuhanja mogu pozitivno utjecati na prehrambeno ponašanje djece, kao i na njihov odnos prema hrani. U istraživanjima u kojima je to mjereno, primijećeno je da se spremnost djece na konzumaciju voća i povrća značajno povećala nakon radionica kuhanja. Značajno poboljšanje zapaženo je i za unos voća i povrća kojeg su za djecu procijenili njihovi roditelji.

Iako je primijećeno da i kratkotrajne edukacije mogu dovesti do poželjnih promjena, zaključeno je kako su duži programi ipak poželjniji budući da pokazuju nešto bolji učinak na prehrambeno ponašanje te mogu obuhvatiti više kulinarskih vještina, ponuditi bolju edukaciju o zdravoj prehrani i, općenito, bolje uklopiti kulturu zdravog života u škole i zajednice.

Izvor: Preventing Chronic Disease

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: djeca,

Komentari