U Hrvatskoj HPV infekciju ima 25 do 30% žena

Datum objave: 18. 05. 2005.

Kod nas ne postoji precizan sustav registracije genitalnih infekcija humanog papiloma virusa (HPV), no procjenjuje se da infekciju ima 25 do 30% žena. HPV je ujedno najčešća spolno prenosiva bolest, gdje se od 150 tipova, njih 40-ak prenosi spolnim putem.
Iako je najčešće riječ o tzv. tihoj infekciji bez simptoma, koja najčešće prolazi bez posljedica, oko 1% infekcija može, ako se ne liječi, prijeći u premaligne i maligne promjene koje dovode do karcinoma cerviksa.

Stručnjaci procjenjuju da u Hrvatskoj od tog oblika karcinoma godišnje oboli 366 žena.
HPV se najčešće javlja u najosjetljivijoj fertilnoj dobi od 20. do 26. godine (60-70%) pa infekcije mogu utjecati i na reproduktivne sposobnosti žena.

Stručnjaci ističu kako je vrlo važno otkriti predmalignu fazu, kada je bolest moguće u potpunosti izliječiti.
S obzirom da uobičajeni PAPA test ne daje uvid u HPV infekciju, u svijetu se danas radi dodatna pretraga - tzv. genotipizacija kojom se otkriva HPV.

Ta se metoda zasad u Hrvatskoj primjenjuje samo kod loših PAPA nalaza, iako liječnici drže da bi se trebala primijeniti odmah, posebno kod mlađih žena.

Paralelnom primjenom PAPA testova i genotipizacije za zdrave bi se žene isključila opasnost od HPV-a za iduće 3 godine te izdvojila skupina koja je ugrožena tim virusom, ističu liječnici.

Preuzeto sa portala PLIVAzdravlje.hr

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: žene,

Komentari