Datum objave: 14. 11. 2007.

1000 roditelja je dobilo na uvid 12 fotografija djece različite dobi i različitog stupnja uhranjenosti. Njihov zadatak je bio procijeniti da li je dijete na slici pothranjeno, normalno uhranjeno ili pretilo, a isto su trebali definirati i za svog potomka.

Sve u svemu, roditelji su u točne kategorije svrstali 58 % fotografija. Manje točni su bili kod svrstavanja u pravu kategoriju djeteta koje je pretilo (48 %), a posebno su griješili kad je vlastito dijete trebalo proglasiti pretilim (30 % točnih odgovora).

Izvor: Pediatrics

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: debljina, djeca,

Komentari