Vitaminoteka

Datum objave: 03. 10. 2016.

Prema riječima istraživača u školi medicine Icahn u Mount Sinai, male promjene u načinu pripreme hrane mogu učiniti mnogo po pitanju prevencije dijabetesa.

Nova randomizirana kontrolirana studija pokazala je da su pretili ljudi sa simptomima inzulinske rezistencije doživjeli poboljšanje sa smanjenjem unosa krajnjih produkata uznapredovale glikozilacije (PUG). To su nusprodukti koji nastaju izlaganjem hrane visokim temperaturama, primjerice prilikom pečenja ili pripreme na grillu.

Ova studija nastavak je ranijeg istraživanja koje je pokazalo da visoke razine PUG u tijelu mogu uzrokovati predijabetično stanje karakterizirano povećanom inzulinskom rezistencijom, kao i promjene u mozgu nalik Alzheimerovoj bolesti. Ovim istraživanjem utvrđeno je da izbjegavanje hrane bogate PUG uklanja rizik za dijabetes nastao konzumacijom iste, što pruža priliku za novi klinički pristup u liječenju predijabetesa, odnosno u prevenciji razvoja dijabetesa i njegovih posljedica.

Ispitanici su podijeljeni u dvije skupine pretilih pojedinaca. Prvu skupinu su činili pojedinci na uobičajenoj prehrani, bogatoj PUG, a drugu pojedinci na prehrani oskudnoj tim spojevima. Članovi druge skupine tijekom trajanja istraživanja izbjegavali su korištenje roštilja, prženje ili pečenje hrane, a hranu su pripremali poširanjem, pirjanjem ili na pari.

Na početku i na kraju studije analizirani su uzorci krvi i urina kako bi se odredila inzulinska rezistencija. Iako su obje skupine pokazale slične razine inzulinske rezistencije na početku, na kraju je skupina na prehrani oskudnoj PUG pokazala značajno poboljšanu inzulinsku rezistenciju. Osim toga, ispitanici te skupine su smanjili tjelesnu masu i razine PUG u tijelu. Prva skupina je imala više razine tih produkata te više markera inzulinske rezistencije u usporedbi s mjerenjima na početku studije.

Prema riječima znanstvenika, PUG se kod pojedinaca mogu koristiti kao markeri za dijagnozu pacijenata u riziku od pretilosti te, čak i bez značajnijeg gubitka tjelesne mase, prehrana oskudna s PUG može smanjiti rizik od pojave dijabetesa kod ovih pacijenata. Istraživači su također otkrili pozitivan učinak prehrane sa smanjenim udjelom PUG na šest gena uključenih u regulaciju oksidativnog stresa i upale. Četiri od šest gena su bili suprimirani u početnim analizama uzoraka krvi i urina, ali osjetno povećani na kraju.

Izvor: Diabetologia 

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: dijabetes, priprema hrane,

Komentari