Vitaminoteka

Datum objave: 02. 01. 2020.

Klinička studija pokazala je kako se dodatkom probiotika, zajedno s antibioticima, tijekom 14 dana postiže stopa iskorjenjivanja bakterije Helicobacter pylori od čak 96%.

Priloženi tretman uključuje probiotik koji sadrži bakterije soja  Lactobacillus reuteri gastrus te četvorostruku terapiju koja sadrži bizmut, a sastoji se od dvije vrste antibiotika, metronidazola, tetraciklina, inhibitora protonske pumpe (PPI) dekslansoprazola i bizmut subsalicilata. Studija provedena na Tajlandu objavljena je prošlog mjeseca u časopisu Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.

Rezultati su pokazali kako se primanjem navedene terapije tijekom 14 dana može postići stopa iskorjenjivanja bakterije H. pylori od 96%, što je 8% više nego što je postignuto u skupini koja je primala placebo. Upotreba istog načina liječenja u trajanju od tjedan dana ipak je manje učinkovita, sa stopom iskorjenjivanja od 68%, što je 4% niže od one u skupini koja je primala placebo.

U studiju je uključeno ukupno 100 pacijenata s neulceroznom dispepsijom te su nasumično podijeljeni u četiri skupine: 7-dnevna četverostruka PPI terapija s bizmutom koja sadrži probiotike, 7-dnevna četvorostruka PPI terapija s bizmutom koja sadrži placebo, 14-dnevna četvorostruka PPI terapija s bizmutom koja sadrži probiotike i 14-dnevna četvorostruka PPI terapija s bizmutom koja sadrži placebo. Dodijeljene su tablete s  37,5 mg probiotika dva puta dnevno nakon obroka, dok je placebo skupini dodijeljena identična tableta, ali bez probiotika. Nakon terapije, najmanje 4 tjedna pratio se unos broja tableta te se vršila analiza upitnika koji su korišteni za bilježenje nuspojava. Rezultati su također pokazali kako je učestalost nuspojava, poput povraćanja s mučninom, značajno niža u skupini kojoj su dodijeljeni probiotici u usporedbi s placebom.

U skupini koja je liječena tijekom 14 dana uz dodatak probiotika, učestalost povraćanja s mučninama iznosila je 6%, dok je stopa u placebo skupini iznosila 26%.  Za nelagodu u želucu, stopa incidencije iznosila je 4% u skupini koja je uzimala probiotike uz terapiju, dok je kod onih koji su uzimali placebo bila gotovo 5 puta veća te iznosila 18%. Kod skupine koja je uzimala probiotike također je zabilježena učestalost pojave gorkog okusa od 4%, a u placebo skupini iznosila je 26%.

Citirajući prethodna istraživanja, istraživači su istaknuli kako su dobiveni rezultati posljedica obnove ravnoteže crijevne mikrobiote pomoću probiotika nakon utjecaja na mikrobiotu korištenjem antibiotika. 14-dnevna četvorostruka PPI terapija s bizmutom koja sadrži probiotike može pružiti odličnu stopu izlječenja od infekcije bakterijom H. pylori, koristeći je kao prvi način liječenja bez obzira na poznati obrazac rezistencije na antibiotike. Dodavanje probiotika također je značajno smanjilo štetne učinke koji su posljedica liječenja te poboljšalo suradnju pacijenata, zaključili su istraživači. 

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: H.pylori, antibiotici, probiotici,

Komentari