Vitaminoteka

Datum objave: 02. 11. 2007.

Osobe koje boluju od dijabetesa tipa 2 bi mogle početi svakodnevno uzimati vitamin E, budući da nova studija pokazuje da suplementacija ovim vitaminom smanjuje rizik od bolesti srca.

U istraživanju je sudjelovalo 37 osoba oboljelih od dijabetesa tipa 2. Znanstvenici su primjetili smanjenju razinu proteina koji se povezuje sa povećanim rizikom od bolesti srca u pacijenata koji su svakodnevno uzimali 500 internacionalnih jedinica vitamina E kroz period od 10 tjedana.

Također, nakon suplementacije se povećala proizvodnja dušićnog oksida, sastojka koji olakšava protok krvi i na taj način smanjuje krvni tlak. Potrebna su daljna istraživanja budući da je broj ispitanika u ovoj studiji bio malen te nije korištena kontrolna skupina.

Izvor: Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases

Pošalji prijatelju na email

Komentari