Datum objave: 23. 06. 2011.

U placebo kontroliranoj, jednostruko slijepoj, prospektivnoj studiji koja je uključila 40 osoba s dijagnosticiranim dijabetesom tipa 2, dnevna suplementacija kromom kroz period od 3 mjeseca rezultirala je smanjenjem razine glukoze tijekom gladovanja (sa 197.65 na 103.68 mg/dL) te poboljšanjem HbA(1)c (sa 9.51 na 6.86), što ukazuje na bolju glikemijsku kontrolu.

Dodatno, uočeno je poboljšanje razine ukupnog kolesterola (sa 199 na 189 mg/dL), triglicerida (sa 144.94 na 126.01) te LDL kolesterola (sa119.19 na 99.58).

Izvor: J Trace Elem Med Biol, 2011 May 11

Pošalji prijatelju na email

Komentari