Josip Rešetar

Datum objave: 22. 10. 2018.

Dugoročna konzumacija vitamina D u niskim koncentracijama smatra se sigurnom, što je do danas potvrđeno u brojnim kliničkim studijama.

S druge strane, malo je studija koje su ispitivale sigurnost dugoročne konzumacije vitamina D u visokim koncentracijama.

Takvim se problemom odlučila pozabaviti četverogodišnja kontrolirana klinička studija u kojoj je sudjelovalo preko 5000 ispitanika starosti 50 do 84 godine. Ispitanici su nasumično razmješteni u skupinu koja je dobivala 100 000 IU vitamina D3 mjesečno ili u placebo skupinu. Dodatno su dobili upitnik unutar kojeg su bilježili i opisivali nuspojave ukoliko je do njih došlo tijekom trajanja studije.

Broj prijavljenih nuspojava kod ispitanika koji su dobivali vitamin D3 nije bio statistički značajno veći u odnosu na broj nuspojava kod ispitanika koji su dobivali placebo.

Skladno tome, mjesečni unos vitamina D u količini od 100 000 IU smatra se sigurnim.

Buduća istraživanja promatrat će sigurnost učestalijeg unosa vitamina D u visokim koncentracijama.

Izvor: Clinical Nutrition
 

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: dodaci prehani, vitamin D,

Komentari