Datum objave: 15. 06. 2011.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu Cell Metabolism, sastojak kore jabuke može spriječiti gubitak mišića koji je posljedica starenja ili bolesti.

Istraživači su najprije promatrali što se dešava sa aktivnošću gena u mišićima kada se nađu u uvjetima koji pogoduju njihovu slabljenu. Promatrana su 63 gena koji se, i kod ljudi i kod miševa, mijenjaju kada se nađu u stanju gladovanja te 29 gena koji mijenjaju svoju ekspresiju u mišićima ljudi koji gladuju i koji imaju ozljedu kralježnice.

Miševima koji gladuju je potom davana ursolična kiselina, što je rezultiralo smanjenjem slabljenja mišića. Kada je ursolična kiselina dodana u prehranu miševa i davana im 4 tjedna, njihovi mišići su čak i narasli, miševi su postali mršaviji te su imali nižu razinu glukoze, kolesterola i triglicerida u krvi.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: voće,

Komentari