Ela Lučić

Datum objave: 05. 11. 2020.

Rezultati recenzirane studije, objavljene u časopisu The Journal of The North American Menopause Society, pokazali su kako redovito uzimanje resveratrola u obliku dodatka prehrani može značajno smanjiti sastavnu ocjenu boli u menopauzi za 18%.

U 24-mjesečno randomizirano, dvostruko slijepo, unakrsno, interventno ispitivanje kontrolirano placebom bilo je uključeno 125 zdravih žena u postmenopauzi kako bi se procijenili učinci uzimanja 75 mg resveratrola na kognitivnu izvedbu. Aspekti blagostanja i kvalitete života procijenjeni su pomoću šest upitnika kojima se nastojala ispitati percepcija opće dobrobiti ispitanica. Upitnici su uključivali komponente poput boli, raspoloženja te simptoma depresije i menopauze, a provedeni su na početku studije te nakon 12 i 24 mjeseci.

Utvrđeno je kako uzimanje resveratrola u obliku dodatka prehrani smanjuje sastavnu ocjenu boli, posebno u osoba s prekomjernom tjelesnom masom.

Somatski simptomi menopauze i opća dobrobit također su poboljšani nakon uzimanja resveratrola. Nadalje, znanstvenici ističu kako su primijetili smanjenje vazomotornih simptoma (naleta vrućine, noćnog znojenja) i ostalih somatskih simptoma (nelagode u mišićima i zglobovima) u ispitanica koje su uzimale resveratrol. 

Autori studije smatraju kako navedeni rezultati pokazuju neposrednu potrebu za razvojem proizvoda s resveratrolom koji podržavaju zdravlje žena.

Pošalji prijatelju na email

Komentari