Maja Biličić

Datum objave: 19. 07. 2018.

Trudnice koje unose visoku razinu omega-3 masnih kiselina iz ribe pomažu djeci da razviju zdravu mikrobiotu i održavaju normalnu tjelesnu masu tijekom života, pokazala su nedavna istraživanja provedena na miševima.

Istraživanjem je utvrđeno da uravnotežene razine omega-3 i omega-6 masnih kiselina majki u trudnoći ili tijekom dojenja pozitivno utječu na zdravlje crijeva potomaka. Naime, potomci miševa s većom razinom omega-3 masnih kiselina u vrijeme dojenja mnogo su lakše održavali optimalnu tjelesnu masu kasnije tijekom života.

Ako je majka tijekom trudnoće ili dojenja unosila previše omega-6 masnih kiselina, došlo je do upalnih pojava u krvi njihovih potomaka. Potomci su također imali i veću količinu nezdravih bakterija u crijevima, što je u konačnici dovelo i do rasta njihove tjelesne mase.

S druge strane, ako je majka tijekom dojenja imala uravnoteženu i optimalnu razinu omega-3 i omega-6 masnih kiselina, crijeva njenih potomaka bila su zdravija, s obiljem poželjnih bakterija. Utjecaj majčinih razina masnih kiselina na zdravlje crijevne mikrobiote potomaka protegnuo se čak dok potomci nisu dosegnuli odraslo doba.

Dobiveni su podaci znanstvenicima dali nove informacije o još jednom načinu na koji raste tjelesna masa i nastaju metaboličke bolesti, a na to se može utjecati već u samoj trudnoći majke i njenom pravilnom prehranom.

Izvor: BMC Microbiome

Pošalji prijatelju na email

Komentari