Petra Vlak

Datum objave: 17. 05. 2019.

Potrošači drugačije percipiraju prehrambene i zdravstvene tvrdnje od stručnjaka.

Rezultati znanstvene studije objavljene u časopisu Nutrients pokazali su kako potrošači diljem Europe često nisu u mogućnosti razlikovati prehrambene od zdravstvenih tvrdnji. U tom duhu, stručnjaci smatraju kako je potrebno unaprijediti način kojim se prenose poruke potrošačima o pravilnijim prehrambenim izborima.

Znanstvenici smatraju kako postoji prostor za edukaciju potrošača za nove funkcionalne tvari ili sastojke hrane koje nisu toliko poznati široj javnosti. Pravilno označavanje namirnica prehrambenim i znanstvenim tvrdnjama može pomoći potrošačima u donošenju boljih prehrambenih izbora. Međutim, znanstvenici su utvrdili kako potrošači ne interpretiraju zdravstvene tvrdnje kako su oni smatrali da će ih protumačiti. Stoga je od izuzetne važnosti uzeti u obzir percepciju potrošača i njihovu sposobnost tumačenja određene poruke koja im se pokušava poslati.

Uvođenje obaveznog deklariranja namirnica 2016. godine, a samim time i navođenje prehrambenih i zdravstvenih tvrdnji na namirnice, utječe na svijest potrošača o njihovim prehrambenim izborima.

Iako postoji jasna zakonska regulativa koja diktira način na koji se tvrdnje moraju navoditi na deklaracijama, istraživanja su pokazala kako u potpunosti nije jasno u kojem opsegu je potrošač u mogućnosti shvatiti i protumačiti određenu zdravstvenu ili prehrambenu tvrdnju.

Zaključno, znanstvenici smatraju kako je od izuzetne važnosti prilagoditi tvrdnje koje se navode na namirnicama kako bi potrošači što lakše protumačili navedeno, te potencijalno i dodali novu točku u svom prehrambenom rječniku čime bi unaprijedili vlastito zdravlje.

Izvor: Nutrients

Pošalji prijatelju na email

Komentari