Ružica Vukadin

Datum objave: 19. 10. 2021.

Prema novim podacima, nema poveznice između prenatalnog nedostatka vitamina D i razvoja specifičnih teškoća učenja kod potomaka, kako se dosada smatralo.

Nedostatak vitamina D kod majke je povezan s nepovoljnim ishodima trudnoće, kao što su gestacijski dijabetes, oslabljeni razvoj kostiju potomaka, prerani porod i kasniji rizik od odgođenog kognitivnog oštećenja i neuropsihijatrijskih poremećaja. Istraživanja su pokazala kako su niže prenatalne razine vitamina D povezane s većim rizikom od poremećaja iz spektra autizma, shizofrenijom i poremećajem pozornosti s hiperaktivnošću (eng. Attention deficit hyperactivity disorders, ADHD).

Cilj ove studije bio je ispitati utjecaj prenatalne razine vitamina D na rizik od razvoja specifičnih teškoća učenja kod potomaka. Riječ je o studiji slučaj – kontrola koja je provedena u Finskoj. Skupinu slučaj su činila su djeca, rođena 1996. ili 1997. godine., čije su dijagnoze bile dostupne u zdravstvenom registru do kraja 2012. godine.

Također, u istraživanju je sudjelovalo oko milijun trudnica kojima su prikupljeni uzorci seruma u prvom tromjesečju. Prvo su se ispitale razine majčinog vitamina D kao stalna varijabla, zatim su se iste kategorizirale u kvintile s ograničenim vrijednostima i prema kliničkim kategorijama: nedostatak vitamina D (25(OH)D < 30 nmol/L ), nedovoljna razina vitamina D (25(OH)D 30 – 40.9 nmol/L ) i dovoljna razina vitamina D (25(OH)D > 50 nmol/L). Kategorije s najvišim kvintilom i dovoljnom razinom vitamina D poslužile su kao kontrolne grupe. Naime, kontrolne grupe koriste kontinuiranu mjeru majčinog vitamina D kao varijablu izloženosti u analizama specifičnih teškoća učenja i ADHD komorbiditeta.

Ovo je prva studija koja je ispitala povezanost između razine vitamina D kod majke i dijagnosticiranih specifičnih teškoća učenja kod potomaka. Povezanost ovih dviju varijabli ispitana je studentskim T i F testovima, a hi – kvadrat testom su ispitani mogući utjecaji spolne interakcije, socioekonomskog statusa majke i konzumiranja duhanskih proizvoda.

Rezultati istraživanja su pokazali kako nema značajne povezanosti između razine majčinog vitamina D i prenatalnog nedostatka vitamina D na razvoj specifičnih teškoća učenja kod potomaka.

Iako je zdravstveni registar pouzdani izvor za prikupljanje dijagnoza, u njega nisu uključena djeca s blažim specifičnim teškoćama učenja, stoga je ova studija ograničena samo na teže slučajeve.

Izvor: Nutrients

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: ADHD, djeca, trudnoća, vitamin D,

Komentari