Josip Rešetar

Datum objave: 16. 11. 2017.

U španjolskom istraživanju pokazano je da pacijenti koji prije gastrointestinalne operacije dobivaju enteralne dodatke prehrani, a spadaju u skupinu neuhranjenih bolesnika, imaju bolji postoperativni oporavak.

Naime, malnutricija je često povezana s visokom stopom postoperativnog pobola kao i s visokom stopom smrtnosti. Kako bi smanjili mogućnost negativnih postopeartivnih ishoda kod neuhranjenih osoba, znanstvenici su u aktualnom istraživanju odlučili promatrati učinkovitost enteralnih pripravaka koje bi neuhranjene osobe konzumirale prije gastrointestinalne operacije.

Visoko kalorični, proteinima bogat enteralni pripravak davan je skupini pacijenata koji su bili neuhranjeni ili su se nalazili pod povećanim rizikom od neuhranjenosti. U svrhu procjene učinkovitosti preoperativne primjene enteralnog pripravka, rezultati bolesnika koji su dobivali isti uspoređeni su s kontrolnom skupinom.

Rezultati su pokazali da je kod pacijenata koji su dobivali enteralni pripravak došlo do smanjenja učestalosti povraćanja, infekcija rana, hiperglikemije, smrtnosti, vremena provedenog na intenzivnoj jedinici liječenja i na parenteralnoj prehrani te ukupnog boravka u bolnici.

Sukladno dobivenim rezultatima, znanstvenici su pozvali liječnike na obveznu preoperativnu intervenciju u obliku enteralnih pripravaka kod bolesnika koji se nalaze pod povećanim rizikom od malnutricije.

Izvor: Nutricion Hospitalaria

Pošalji prijatelju na email

Komentari