Prehrambene navike u djetinjstvu i bulimija u odrasloj dobi

Datum objave: 30. 09. 2004.

Pretilost i prejedanje u djetinstvu, izgleda, mogu biti predskazatelj razvoja bulimije nervoze (BN) u odrasloj dobi. S druge strane, problemi hranjenja ne mogu predvidjeti kasniji razvoj anoreksije nervoze (AN)..
Hipotezu o vezi između navika hranjanja u djetinstvu i razvoju poremećaja hranjenja u odrasloj dobi postavili su i ispitali britanski istraživači studijom u kojoj je sudjelovalo 154 para sestara. Za svaki par sestara bilo je karakteristično da jedna od sestara imala dijagnosticiran poremećaj hranjenja, dok druga nije. Podatke o prehrambenim navikama sestara istraživači su dobili iz upitnika koje su za svoje kćeri ispunjavale majke.
Proučavano je nekoliko parametara za koje se smatralo da bi mogli utjecati na razvoj poremećaja u prehrani pri čemu se gastrointestinalni problemi, konzumiranje predmeta bez prehrambene vrijednosti, primjerice zidnih tapeta, (poremećaj znan kao «pika»), nedovoljan unos hrane, neprijatni obroci u razdoblju između prve i desete godine te odabir hrane u prvoj godini života, nisu pokazali kao predskazatelji razvoja poremećaja hranjenja kasnije u životu.
No, pokazano je i da pretilost te prekomjeran unos hrane u djetinstvu mogu biti predskazatelj za razvoj BN . Pretjerana izbirljivost hrane, s druge strane, pokazala se dobrom «preventivom» BN.
Problemi i navike hranjenja u djetinstvu pak nisu mogli predskazati razvoj AN u odrasloj dobi.
Autori studije suglasni su da njihova hipoteza zahtijeva daljnja istraživanja, no isto tako, mišljenja su da bi mogla biti implikacija za prevenciju poremećaja u prehrani.

Pošalji prijatelju na email
Ključne riječi: Bulimija, Poremećaj hranjenja,

Komentari